Team


De logopedisten van Logopediepraktijk Rotterdam-Zuid zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.


Justine Bots

Logopedist en praktijkhouder

Behandeling van (zeer) jonge kinderen met spraak- en/of taalproblematiek, werkt o.a. met PROMPT interventie [1 en 2]

Gespecialiseerd stemtherapeut: stemstoornissen, (spreek-) ademproblemen (copd), hyperventilatie, beroepssprekers, theater, zang, roeptraining voor sporters, genderdysfonie, verstaanbaarheid, bedrijfsleven, voice-over, werkt o.a. met: Pahn, EVT level 1 en 2, Laryngeale Manuele Fascilitatie [LMF], Lax Vox

Praktijkhouder

 

justinebots@lprz.nl

 

Voor een indruk van haar (stem)werkervaring en andere werkzaamheden, kijk op: nl.linkedin.com/in/justinebots/


Anne Vergunst

Algemeen logopedist en praktijkhouder

Behandeling van kinderen met spraak- en/of taalproblemen

Behandelingen spraakafzien

 

anne@lprz.nl 


Marloes Rijken 

Algemeen logopedist en praktijkhouder

Behandeling van kinderen met spraak en/of taalproblemen 

Behandeling lees- en spellingsproblemen

 

marloes@lprz.nl


Jessica den Boer

Algemeen logopedist

Behandeling van kinderen met spraak en/of taalproblemen 

Behandeling OMFT (behandeling afwijkende mondgewoonten, slikken en slissen)

 

jessica@lprz.nl 


Anouk Hoogstad

Algemeen logopedist

Behandeling van kinderen en volwassenen met spraak- en/of taalproblematiek

 

anouk@lprz.nl


Pieter van Breugel

Algemeen logopedist 

Stemtherapie: werkt o.a. met Pahn, EVT level 1 en 2, Laryngeale Manuele Fascilitatie, Lax Vox en zangoefeningen

Zanger (conservatorium voltooid)

 

pietervanbreugel@lprz.nl