Onze werkwijze

Aanmelding

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, via het mailadres info@logopediepraktijkrotterdamzuid.nl of via telefoonnummer:

Locatie Groenezoom 245: 010-492 11 09

Locatie Groenezoom 128: 010-419 71 35

De eerste afspraak

Na aanmelding proberen wij zo snel mogelijk een eerste afspraak te maken. Wij zullen u vragen om het volgende mee te nemen:

- De verwijsbrief.

Behandeling vindt alleen plaats na verwijzing door huisarts of specialist (onder andere: KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist)

- Het verzekeringspasje.

- Identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs.

- Eventueel een screeningsformulier van school, verslagen van andere disciplines die van belang zijn voor de behandeling.

 

Gedurende de eerste afspraak zal een vraaggesprek plaatsvinden waarin besproken zal worden waarom logopedie nodig is.

Onderzoek

Na het eerste gesprek wordt met het onderzoek begonnen. Dit kan meerdere afspraken in beslag nemen. Aan de hand van de uitslagen zal wel of niet behandeld worden. Dit zal in overleg met u gebeuren.

Behandeling

Een logopedische behandeling vindt één keer, indien nodig twee keer, per week plaats. De logopedische behandeling duurt in totaal 30 minuten. Hiervan wordt er 25 minuten besteed aan behandelen, de overige 5 minuten wordt besteed aan administratie en verslaglegging.

In de behandeling wordt er geoefend. Naast de behandeltijd in de praktijk dient er thuis geoefend te worden om het gewenste resultaat eerder te bereiken.

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Behandelovereenkomst en verklaring van toestemming

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze tweedelige behandelovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn over de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

 

Deze tweedelige behandelovereenkomst bestaat uit:

  • Deel 1 gaat over algemene praktijkinformatie en toestemming voor het uitwisselen van informatie met derden en het maken van opnames. Deze wordt bij de eerste afspraak ondertekend.
  • Deel 2 gaat over de behandel- en oefenafspraken. Deze wordt na de gehele onderzoeksperiode ondertekend.

Plakboek

Wanneer uw kind in logopedische behandeling komt is het prettig om een schrift/plakboek aan te schaffen, zodat de oefeningen ingeplakt kunnen worden en de volgende afspraak genoteerd kan worden. Het plakboek dient elke week meegenomen te worden naar de behandeling. Vervolgens wordt het weer mee naar huis genomen, zodat er thuis geoefend kan worden.

Een schrift/plakboek is eventueel ook via de praktijk verkrijgbaar. Vraag hiernaar bij de behandelend logopedist.

Wachtkamer, locatie Groenezoom 245

De wachtkamer bevindt zich op de eerste verdieping van gebouw 'Het Witte Paard'. Bij binnenkomst loopt u door de klapdeuren, gaat u links de trap op en loopt u linksaf onze open wachtruimte in. Hier mag u plaatsnemen. Het is de bedoeling dat hier gewacht wordt totdat de logopedist u komt halen. 

Wachtkamer, locatie Groenezoom 128

Als u aanbelt bij de praktijk (Let Op: Praktijk zit op de hoek Groenezoom/Iependaal bij de groene deur met een ronde bovenkant) kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Het is de bedoeling dat hier gewacht wordt totdat de logopedist u komt halen. De ouders/verzorgers die niet bij de behandeling van het kind aanwezig zijn kunnen hier blijven wachten.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de begeleiding, behandeling of over de gang van zaken dan kunt u bij de behandelend logopedist terecht. Dit kan tijdens de behandeling, maar u kunt ook mailen naar info@logopediepraktijkrotterdamzuid.nl, het vraag en/of opmerkingformulier invullen of bellen:

Locatie Groenezoom 245: 010-492 11 09

Locatie Groenezoom 128: 010-419 71 35

Klachten

Wij hopen van harte dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Toch kan er in de relatie tussen de logopedist en de cliënt soms iets misgaan. Dan kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

 

Heeft u klachten over het logopedische behandeltraject? Bespreek dit dan eerst met uw behandelend logopedist. Als uw logopedist niet weet dat u ontevreden bent, dan kan hij/zij de klacht niet oplossen. U kunt zich ook richten tot een van de praktijkhouders.

 

Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht bij het Klachtenloket Paramedici terecht.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Rotterdam-Zuid volgt deze klachtenregeling. 

Informatie over deze klachtenregeling kunt u in de wachtkamers vinden en kunt u hieronder downloaden.

WKKGZ-informatie patienten.pdf
Adobe Acrobat document 323.0 KB

Logopediepraktijk

Rotterdam-Zuid

 

Hoofdlocatie Groenezoom 245

- Ans Oudenaarden

- Anne Vergunst

- Jessica den Boer

- Marloes Rijken

010-4921109

 

Hoofdlocatie Groenezoom 128

- Justine Bots

- Pieter van Breugel

010-4197135

 

info@logopediepraktijkrotterdamzuid.nl